Általános Szerződési Feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Delivery Hero Hungary Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.netpincer.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

A Szolgáltató adatai:

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-668748
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhelye: 1093 Budapest, Czuczor utca 2. I. emelet.
Adószáma: 11187433-2-41
Bankszámlaszáma: CIB Bank 10700347-49372605-51100005
Postázási cím: H-1243 Budapest, Pf.: 655.
Email címe: [email protected]
Honlap: www.netpincer.hu
A Szolgáltató működésének és a panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye.
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

1.3. Szolgáltató az éttermek ételrendelési szolgáltatásait gyűjti össze. A Weboldal segítségével a Felhasználók ételt és italt (továbbiakban: Áruk) rendelhetnek házhoz szállításra vagy elvitelre. A McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft-től vagy a Progress Étteremhálózat Kft-vel szerződésben álló Franchise partnertől való rendelés esetén a Felek jogviszonyára irányadó eltérő szabályozást a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

1.4. Szolgáltató közvetítő kereskedői tevékenységet folytat: a rendszere a Felhasználók megrendeléseit fogadja, feldolgozza és továbbítja az éttermeknek. Szolgáltató nem találkozik személyesen a Felhasználóval, mivel az árut valamelyik étterem készíti össze és szállítja ki (kivéve a McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft-től vagy a Progress Étteremhálózat Kft-vel szerződésben álló Franchise partnertől való rendelés esetén, ahol a kiszállítást a Szolgáltató végzi a jelen ÁSzF 1. számú mellékletében foglaltak szerint).

1.5. A szolgáltatás a felhasználó számára ingyenes.

1.6. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg. Mivel az éttermi információk, árukínálat, áruleírások és áruk árai harmadik féltől – az éttermektől – származnak, ezért Szolgáltató ezek tartalmáért, aktualitásáért, elérhetőségéért és minőségéért felelősséget nem vállal és kártérítésre nem kötelezhető.

1.7. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a rendelés feladására vonatkozóan jön létre, míg az áruk kiszállítására vonatkozóan a Felhasználó és az étterem között jön létre a megállapodás (kivéve a McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft-től vagy a Progress Étteremhálózat Kft-vel szerződésben álló Franchise partnertől való rendelés esetén, ahol a kiszállítást a Szolgáltató végzi a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében foglaltak szerint).

1.8. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződés/rendelés adatai megtekinthetők visszamenőleg is a "Korábbi rendeléseim" menüpont alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

1.9. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

1.10. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.
2. Regisztráció
2.1. A Weboldalon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

• teljes név*
• e-mail cím*
• jelszó*
• szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*
• telefonszám*


A fenti adatokon kívül a Felhasználó a regisztráció során megadhatja a SuperShop kártyájával kapcsolatos alábbi adatokat is annak érdekében, hogy SuperShop pontfolyószámlán lévő pontokat a megrendelés értékének kiegyenlítése érdekében beváltása, illetve a megrendelt Áruk értéke után SuperShop pontokat gyűjtsön:

• SuperShop kártya száma
• a SuperShop adatbázisban szereplő név
• születési idő


Felhasználó saját, aktív Facebook fiókja segítségével is regisztrálhat a Weboldalon Facebook fiókjához tartozó felhasználóneve és jelszava megadásával (a továbbiakban: Facebook összekapcsolás).

Facebook összekapcsolás esetén Felhasználó engedélyezi a Facebookon megadott következő adataihoz való hozzáférést az Adatkezelő részére: nyilvános profil adatok, e-mail cím, ismerősök listája. Amennyiben Felhasználó Facebook regisztrációjához tartozó adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a Facebook regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, abban az esetben, a hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a regisztráció során Felhasználónak külön meg kell adnia, illetve módosítania kell.

Amennyiben Felhasználó szeretné megszüntetné a Facebook összekapcsolást, azt a Facebook profilja beállításainak módosításával teheti meg, a Beállítások menüpont alatt.

A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Felhasználó a regisztráció során megerősítheti a telefonszámát, mellyel biztosítható, hogy Felhasználó pontos és valós telefonszámot adjon meg, elősegítve ezzel a rendelések teljesítését. Minden Felhasználó kizárólag egy telefonszámot adhat meg a regisztráció során. Amennyiben Felhasználó meg kívánja erősíteni telefonszámát, úgy az adatbevitel során megadott telefonszámára SMS-ben egy kódot kap, az SMS-ben található kódot az adott felületre beírja, majd a megerősítés gomb kiválasztásával a rendszer megerősíti a telefonszámot. Ha a Felhasználó a kódot tartalmazó SMS-t nem kapta meg, úgy lehetőség van a kód újraküldésére, vagy a szám módosítására. Abban az esetben, ha a Felhasználó három alkalommal is rossz kódot ad meg, úgy egy telefonhívást fog kapni, mely hívás tartalmazza a megerősítő kódot. Amennyiben a telefonhívás alapján megadott kód is hibás, úgy Felhasználónak a telefonszám megerősítése érdekében a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához kell fordulnia.

Amennyiben Felhasználó a regisztrációt követően a telefonszámát meg kívánja változtatni, az új telefonszámát a későbbiek során is bármikor megerősítheti.

2.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.
3. Megrendelés
3.1. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a megjelenő listából kiválaszt egy éttermet. A megjelenő online étlapon kiválasztott áruk a virtuális kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A "Megrendelem" gomb lenyomásával Szolgáltató automatikusan eljuttatja az információkat az étteremnek. Az étterem elkészíti az ételeket, és kiszállítja azokat. Az ételek kiszállítási ideje éttermenként különböző, ill. az éttermekről közölt információk között érhető el, jellemzően 30-90 perc.

3.3. Felhasználó, ha rendelkezik plasztik SuperShop törzsvásárlói kártyával, Erste SuperShop Bankkártyával, Erste SuperShop Hitelkártyával, vagy SuperShop NFC kártyával , akkor a kártyaszámának, a SuperShop adatbázisban szereplő nevének, valamint születési dátumának a regisztráció, illetve a saját profil módosítása során történő megadásával jogosulttá válik arra, hogy a SuperShop pontfolyószámláján lévő SuperShop pontokat beváltsa a Weboldalon leadott megrendelés – szállítási költség nélküli – értékének kiegyenlítése céljából, illetve a Weboldalon keresztül történő megrendeléssel SuperShop pontokat gyűjtsön. (Lásd bővebben 9. pontban.) Felhasználó a SuperShop pontfolyószámláján lévő pontokat a megrendelés szállítási költség nélküli értékének összegéig beválthatja
1 pont = 1 Ft értékben, ha erre a pontfolyószámlájának egyenlege fedezetet nyújt, és legalább 1 forintot nem SuperShop ponttal egyenlít ki.

A Felhasználó az általa az adott megrendelés vonatkozásában elvégezni kívánt SuperShop ponttranzakcióról (pontgyűjtés- és/vagy beváltás) a megrendelés folyamata során nyilatkozni köteles. A Felhasználó az adott vásárlásnak a SuperShop pont beváltásával kiegyenlített (rész)összege, illetve a szállítási költség után nem jogosult SuperShop pont gyűjtésére.

3.4. Szolgáltató a rendelés feladása után azonnal e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait, és megadja a Felhasználónak az étterem elérhetőségét. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot, illetve amennyiben ilyenre sor került, a SuperShop ponttranzakcióval kapcsolatos információkat. Ezeket az adatokat a belépés utáni oldalon, az "Utolsó rendelés" információs blokkban is feltünteti a Szolgáltató. A Felhasználót a jogszabályban foglalt 48 órás ajánlati kötöttség illeti meg, de amennyiben a rendelés feladása után számított 30 percen belül Szolgáltató nem küld rendelést visszaigazoló e-mailt, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

3.5. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételén keresztül történő rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja az általa kiválasztott étterem árukiszállításra vonatkozó ajánlatát is. Az ajánlatok éttermenként és szállítási címtől függően változhatnak. Ezen ajánlat elfogadásával szerződés jön létre a Felhasználó és az étterem között. A rendelés leadásával a Felhasználó elfogadja a kiválasztott étterem szerződési feltételeit, melyeket Szolgáltató a szolgáltatásában feltüntetett. Az étterem elérhetőségéről a rendelés során tájékoztatja a Felhasználót. Az étterem nem kötelezhető a rendelés teljesítésére, de erről a Felhasználót értesíteni köteles.

3.6. A rendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

Amennyiben a Felhasználó a rendeléskor megadott címen nem elérhető, ott a rendelést az Étterem/Szolgáltató általi kiszállítás időpontjában nem veszi át és a Megrendelőt az általa a megrendelés során megadott telefonos elérhetőségen kétszeri próbálkozással a kiszállítási időpontot követő 10 (tíz) percen belül nem lehet elérni, úgy a Szolgáltató és az Étterem nem kötelezhető a rendelés teljesítésére és bármilyen kártérítésre. Amennyiben a rendelés a Felhasználó oldalán felmerülő okból nem kézbesíthető, a Felhasználó nem mentesül fizetési kötelezettsége alól, a rendelés ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles, a már kiegyenlített ellenértéket pedig nem követelheti vissza.

3.7. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
4. Fizetési feltételek
4.1. A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést Szolgáltató az étterem részére továbbította. A rendelési értéket a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya, ill. SZÉP kártya számlára terheli, vagy kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben fizeti meg az étterem alkalmazottja számára. Szolgáltató csak közvetítő szolgáltatóként lép fel a Felhasználó és az étterem között. Szolgáltató rendelkezik az étterem felhatalmazásával arról, hogy a nevében pénzt/fizetést vegyen át. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem minden étterem esetében lehetséges valamennyi, jelen ÁSZF-ben meghatározott fizetési mód igénybevétele, a Felhasználó a választott étteremtől történő rendelés során elérhető fizetési módokról a megrendelés leadása előtt a fizetési és kiszállítási információk megadására szolgáló felületen tud tájékozódni.

4.2. A bankkártyával történő fizetés részletes feltételeiről az alábbi menüpontban tájékozódhat: bankkártyás fizetés

A Felhasználónak a megrendelés során lehetősége van elmentenie bankkártyának adatait annak érdekében, hogy a jövőben történő megrendelések alkalmával ne kelljen újra megadnia ezen adatokat és így könnyebb és egyszerűbb legyen a megrendelés:

• bankkártya száma;
• bankkártyára írt név;
• lejárat dátuma;
• CVC szám.


4.3. A SZÉP kártyával történő fizetés részletes feltételeiről az alábbi menüpontban tájékozódhat: SZÉP kártyás fizetés
5. Elállás
5.1. A Felhasználót elállási jog nem illeti meg sem Szolgáltatóval, sem az étteremmel szemben, tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a megrendelés gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az Áruk romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.

5.2. A rendelés azonnali kiszállítás vagy elvitel esetén a Felhasználó által nem mondható le. Kivételt képez ez alól, ha a Felhasználó – akár indoklás nélkül – a rendelés feladása után 5 percen belül jelzi ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatának vagy közvetlenül az étteremnek.

5.3. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.
6. Panaszkezelés
6.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

Chat: weboldalon a „Segíthetünk?” ablakra kattintva, applikációban a „Segítség menüpontban
Postázási cím: 1243 Budapest, Pf. 655
E-mail cím: [email protected]


A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

6.2. A Chat ablakon keresztül történő ügyintézővel folytatott élő csevegés a weboldal jobb alsó sávjában található „Segíthetünk?” gombra történő kattintás után a témakör kiválasztását követően a „Csevegés indítása” gombra kattintva indítható, applikációban a csevegés a Segítség menüpontban az „Írj chaten” gomb kiválasztásával elérhető. Szolgáltató chat ablakon keresztül történő élő ügyintézés lehetőségét hétfőtől péntekig, 9-23 óra között, szombaton és vasárnap 11-23 óra között biztosítja.

6.3. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

6.4. A Felhasználó a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén az árut szolgáltató étteremhez fordulhat, ezzel kapcsolatos igényét csak az étteremmel szemben tudja érvényesíteni. Szolgáltató az általa nyújtott közvetítő szolgáltatás jellegére tekintettel a kiszállított áruk minőségéért nem tartozik felelősséggel.

6.5. Amennyiben a probléma kezelése más módon nem oldható meg, úgy Szolgáltató kezdeményezheti a Felhasználó telefonos megkeresését. Ha a Szolgáltató a Felhasználót panasszal kapcsolatban keresi, úgy Szolgáltató a panasz kezelése és dokumentálása céljából a Felhasználó telefonon keresztül megfogalmazott panaszát rögzíti, a rögzített hangfelvételt a rögzítéstől számított 5 évig megőrzi. Amennyiben a Felhasználó nem járul hozzá, hogy a telefonbeszélgetést Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően rögzítse, lehetősége van chat-en, postai úton (1243 Budapest, Pf. 655) vagy elektronikus levelezés ([email protected]) útján benyújtania a panaszát. A Felhasználónak lehetősége van másolatot kérni a telefonbeszélgetésről készült hangfelvételről, amely kérést Szolgáltató a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül köteles teljesíteni. A Felhasználó a hangfelvétel kiadása iránti kérelmét postai úton (1243 Budapest, Pf. 655 ) vagy elektronikus levelezés ([email protected]) útján nyújthatja be. Adatkezelő díjmentesen rendelkezésre bocsátja (postai úton) a hangfelvétel másolatát.

6.6. Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: [email protected]

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36 (1) 488-2131
Fax szám: +36 (1) 488-2186
E-mail: [email protected]

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz fordulhat.
7. Személyes adatok kezelése
A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.
8. Kuponok felhasználása
8.1. A kuponos kedvezmények kizárólag online fizetési mód (bankkártya, SZÉP kártya) igénybevétele esetén érvényesíthetőek. A kedvezmény a rendelés végösszegéből kerül levonásra, és más kedvezménnyel nem vonható össze.

8.2. Szolgáltató fenntartja a jogot a rendelés törlésére, vagy a felhasználói fiók zárolására visszaélés gyanúja esetén, illetve az akció részleteinek előzetes értesítés nélküli módosítására, annak azonnali felfüggesztésére.

8.3. Az akcióval való visszaélés, jogosulatlan kuponhasználat feljelentést vonhat maga után.

8.4. Az egyes akciók részleteiről, valamint a kuponok felhasználásának további feltételeiről részletes tájékoztatás az akcióban meghirdetett felületekről (például: Weboldal, telefonos alkalmazás, Facebook rajongói oldal) érhető el.
9. SuperShop kártya használata
Szolgáltató Partnerként csatlakozott a SuperShop Törzsvásárlói Programhoz (Üzemeltető: SuperShop Kft., Székhely:1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10., AlleeCorner Irodaház, Corner Torony, V. emelet; Cégjegyzékszám: 01-09-674945 Ügyfélszolgálat címe: 1476 Budapest, Pf. 249., E-mail cím: [email protected]) (a továbbiakban SuperShop), melynek keretében a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Weboldalon keresztül megrendelés során

1. a megrendelt Áruk után SuperShop pontokat gyűjtsön, amelyeket a rendszer a fizetést, átvételét követő 4 munkanapon belül jóváír a Felhasználó SuperShop pontfolyószámláján , illetőleg

2. a rendelés ellenértékének kiegyenlítése érdekében SuperShop pontokat váltson be.

Felhasználó a SuperShop kártyáját a Weboldalon a megrendelés elküldését megelőzően, a rendelési felületen tudja használni (azaz, az adott vásárlással összefüggésben SuperShop pontbeváltást itt kezdeményezhet) abban az esetben, ha a rendelési felületen a bankkártyás vagy SZÉP kártyás fizetési módot választja és a tranzakció során kupon nem kerül érvényesítésre. (Technikai okokból kifolyólag SuperShop pontbeváltás és kupon felhasználás egyidejűleg nem lehetséges. Amennyiben a felhasználó SuperShop pontbeváltásra és kupon felhasználásra teszi egyidejű kísérletet, abban az esetben a rendszer a SuperShop pontbeváltást hajtja végre, a kupon nem kerül érvényesítésre). Amennyiben a regisztráció során a Felhasználó nem adta meg a SuperShop kártya használatához szükséges adatokat és a rendelés ellenértékét SuperShop pontjai felhasználásával kívánja kiegyenlíteni, a SuperShop pontbeváltás gomb megnyomását követően a rendszer átirányítja a Felhasználó saját profiljába, ahol az adatai módosításával meg tudja adni a szükséges adatokat: a SuperShop kártya számát, a SuperShop adatbázisban szereplő teljes nevét, illetve születési dátumát. Ha az adatokat a Felhasználó megadta, akkor lehetősége van arra, hogy ezeket az adatokat a profiljába elmentse, az „Adatkezelési hozzájárulás: kártyaadatok mentése és továbbítása” feliratra kattintva. Az adatkezelési hozzájárulással Felhasználó hozzájárul, hogy a Delivery Hero Hungary Kft. az itt megadott adatait az Adatkezelési Nyilatkozatban és a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint kezelje és eltárolja, azokat megjelenítse a profiljában és a SuperShop Kft. részére – a SuperShop Program Részvételi Feltételei szerinti adatkezelés céljából – továbbítsa. Az adatok elmentése nem jelenti, hogy a SuperShop ponttranzakció automatikusan megtörténik; a pontok jóváírásához szükséges, hogy a Felhasználó a „Supershop pontok jóváírása” felirat előtt található jelölőnégyzetet is bejelölje, illetve hogy a 9.2. pontban foglalt feltételek teljesüljenek.

9.1. SuperShop pontfolyószámlán lévő pontok beváltása a Honlapon keresztül:

A SuperShop pontfolyószámlán lévő pontok beváltására kizárólag akkor van lehetőség, ha a Felhasználó a rendelési felületen a bankkártyás vagy a SZÉP kártyás fizetési módot választja. A beváltani kívánt pontok mértékét a Felhasználó pontosan meg tudja adni a megrendelés végleges elküldését megelőzően, a rendelési felületen. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy az „Beváltandó Pontok” felirat mellett megtalálható sávban pontosan megadja, hogy mennyi SuperShop pontot kíván beváltani a rendelése során. Felhasználó a SuperShop pontfolyószámláján lévő pontokat a megrendelés szállítási költség nélküli értékének összegéig beválthatja 1 pont = 1 Ft értékben, ha erre a pontfolyószámlájának egyenlege fedezetet nyújt, és legalább 1 forintot nem SuperShop ponttal egyenlít ki.

9.2. SuperShop pontok jóváírása a SuperShop pontfolyószámlán:

A Felhasználó minden teljes 200 Ft megrendelési érték után jogosult 1 SuperShop pont gyűjtésére függetlenül attól, hogy milyen fizetési módot választott a megrendelés során. A SuperShop pontok meghatározása a megrendelt Áruk szintjén történik, nem pedig a kerekítéseket is tartalmazó vásárlási végösszeg alapján.

A Weboldalon keresztül történő megrendelések után a pontok jóváírására csak az alábbi feltételek megléte esetén kerül sor:

a. A Felhasználó a „SuperShop pontok jóváírása” felirat előtt található jelölőnégyzetet bejelölte,

b. A megrendelés során kért jóváírható pontok a megrendelés elküldését követően ideiglenes jóváírásra kerülnek a Felhasználó SuperShop pontfolyószámláján, tekintettel arra, hogy online megrendelés esetén a megrendelés, fizetés, az Áru átvétele stb. térben és időben nem egyszerre történik. Az ideiglenesen jóváírt pontok a SuperShop pontfolyószámlán, a megrendelés elküldését követően zárolásra kerülnek, ami azt jelenti, hogy a Felhasználó az ideiglenesen jóváírt és egyben zárolt pontokat mindaddig nem tudja felhasználni a további vásárlásai során, amíg a zárolás feloldásra nem kerül. A zárolás feloldására abban az esetben kerül sor, ha a Felhasználó a megrendelésének értékét kifizette, illetve megrendelését átvette. Az átvételt követően 4 munkanapon belül kerülnek a zárolt pontok feloldásra és jóváírásra.

c. Megrendelésének értékét kifizette,

d. A megrendelt Áru(ka)t átvette,

e. Hozzájárult az adatainak a továbbításához a SuperShop részére, valamint azok összevetéséhez a SuperShop adatbázis adataival, és ezen adatai egyeznek a SuperShop adatbázisban szereplő adatokkal.

Ha a Felhasználó az adatainak a SuperShop felé történő továbbításához és Szolgáltató általi kezeléséhez, illetve tárolásához nem járul hozzá, akkor a megrendelés alapján a megrendelés ugyan érvényesen létrejön, azonban a SuperShop ponttranzakció nem valósul meg.

A fenti feltételek teljesülése esetén a Szolgáltató 4 munkanapon belül e-mailben értesíti a SuperShop-ot, hogy az ideiglenes pontok zárolása megszüntethető. Ez esetben a SuperShop az értesítéstől számított legrövidebb időn belül, de maximum 1 munkanapon belül feloldja a zárolást a Felhasználó SuperShop pontfolyószámláján, melyek a feloldást követően felhasználhatóvá válnak.

A Felhasználó az adott megrendelésének a SuperShop pont beváltásával kiegyenlített (rész)összege, illetve a szállítási költség után nem jogosult SuperShop pont gyűjtésére.

9.3. SuperShop kártya adatainak ellenőrzése

Felhasználó a megadott SuperShop kártya adatainak helyességét ellenőrizni tudja a Weboldalon, belépett Felhasználóként a saját profiljában, valamint megrendeléskor a rendelési felületen. Amennyiben SuperShop kártyaszámát, nevét és születési idejét helyesen – a SuperShop adatbázisban szereplő adatokkal egyezően – adta meg, akkor a rendszer megjeleníti a Felhasználó aktuális SuperShop pontegyenlegét. Amennyiben a Felhasználó hibás adatokat ad meg, úgy a SuperShop pontegyenleg nem jelenik meg, és ez esetben a Felhasználó ellenőrizni köteles a megadott adatok helyességét. Ha a Felhasználó ezen ellenőrzést nem végzi el, és emiatt a SuperShop ponttranzakció nem valósul meg, azért sem a Szolgáltatót, sem a SuperShop Kft-t nem terheli felelősség. Amennyiben a Felhasználó az adatokat ellenőrzi, ugyanakkor a pontegyenleg kiírása az adatok egyezőségének hiánya miatt továbbra is sikertelen, azt a Felhasználó az eltérés észlelését követő 1 munkanapon belül jelezni köteles a SuperShop Kft. felé. A megjelenített pontegyenleg adatok pusztán tájékoztató jellegűek, bármely vita esetén a pontegyenleg vonatkozásában a SuperShop nyilvántartása az irányadó.

9.4. Egyéb rendelkezések

A SuperShop kártya használatára, elvesztésére, cseréjére, illetve a SuperShop kártyának a Weboldalon kívüli felhasználására a SuperShop Program Részvételi Feltételei irányadók, melynek rendelkezéseit a Felhasználó a SuperShop kártya igénylésekor magára nézve kötelező érvényűnek fogadott el. A Részvételi Feltételek a www.supershop.hu oldalon érhető el.

A SuperShop kártya használatáról további információkat talál jelen ÁSZF 3.3. pontjában
10. Záró rendelkezések
10.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

10.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

10.4. A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

10.5. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

10.6. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

1. számú melléklet
McDONALD’s ÉTTERMEKTŐL VALÓ RENDELÉS ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A McDonald’s éttermek üzemeltetését a Progress Étteremhálózat Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.), a McDonald’s Developmental Licensee Partnere vagy a Progress Étteremhálózat Kft.-vel szerződésben álló Franchise partner végzi.

A házhozszállításban résztvevő McDonald’s éttermek üzemeltetői és adatkezelői a jelen ÁSZF 5.2 pontjában meghatározott esetekben a következők: McDonald’s éttermek üzemeltetői és adatkezelői
1. A McDonald’s ÁSZF jogi természete
1.1. A jelen fejezetben foglalt, a McDonald’s éttermekre alkalmazandó általános szerződési feltételek (a továbbiakban „McDonald’s ÁSZF”) alkalmazandó minden olyan, a Delivery Hero Hungary Kft. Szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által a www.netpincer.hu weboldalon (Weboldal) vagy a Netpincér Applikáción (a továbbiakban a Weboldal és a Netpincér Applikáció együttesen: Netpincér Felületek) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, amelyeknek keretében McDonald’s termékek kerülnek megrendelésre természetes vagy jogi személy felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) által, továbbá a Szolgáltató által a McDonald’s termékek tekintetében végzett házhozszállítási tevékenységre; függetlenül attól, hogy az adott McDonald’s étteremet a Progress Étteremhálózat Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34., cégjegyzékszám: 01-09-078924, a továbbiakban: Progress) vagy valamely franchise partnere üzemelteti.

1.2. Amennyiben a jelen McDonald’s ÁSZF és a Szolgáltató általános szerződési feltételei között bármilyen ellentét állna fenn, úgy a McDonald’s éttermekből történő ételek, italok rendelésére és a házhozszállítására a jelen McDonald’s ÁSZF rendelkezései irányadóak és alkalmazandóak. A jelen McDonald’s ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató általános szerződési feltételei alkalmazandóak.
2. Megrendelés, házhozszállítás
2.1. A Felhasználók a McDonald’s termékeknek a Netpincér házhozszállítással történő megrendeléseiket a Netpincér Felületeken adhatják le. A Felhasználó által a Netpincér Felületeken leadott rendelés tekintetében az étel, ital adásvételére vonatkozó szerződés a Felhasználó és a Progress, illetve az éttermet működtető franchise partner között jön létre; továbbá az étel, ital házhozszállításával kapcsolatos szolgáltatási szerződés a Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre.

2.2. A Felhasználók által a McDonald’s termékek megrendelésével összefüggésben teljesített valamennyi kifizetéseit a Szolgáltató a Progresss vagy a franchise partnerek nevében és javára szedi be.

2.3. A Szolgáltató jogosult a Felhasználók felé a házhozszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatban díjat meghatározni, amelyet a Felhasználók kizárólag a Szolgáltató javára kötelesek megfizetni. Ennek a díjnak az összege belföldön bruttó 590 Ft/rendelés.

2.4. A Felhasználók elfogadják, hogy a Szolgáltató a McDonald’s éttermek tekintetében nem jogosult elvitelre történő rendelések felvételére, tehát nem jogosult arra, hogy olyan módon tegye lehetővé McDonald’s éttermekből történő vásárlást, hogy a Felhasználó a terméket a Netpincér Felületeken megrendelje, majd azt személyesen saját maga vagy más személy útján a McDonald’s étteremben átvegye.

2.5. A Felhasználók elfogadják, hogy a Progress jogosult minimális rendelési mennyiséget meghatározni, amely jelenleg bruttó 2000 Ft/rendelés. A Felhasználók elfogadják, hogy a Progress jogosult maximális rendelési mennyiséget (darabszám, bruttó összeg) is meghatározni, különösen a Szolgáltató szállítóeszközeinek kapacitására tekintettel. A maximális rendelési mennyiségről a Felhasználó a rendelés feladása során, annak véglegesítése előtt kap tájékoztatást.

2.6. A házhozszállítással érintett rendelési időtartam a McDonald’s éttermek tekintetében H-V-ig, minden nap délelőtt 11 órától este 22 óráig tart, amelyet a Progress jogosult bármikor a Szolgáltatóval való megegyezés alapján megváltoztatni.

2.7. A Felhasználók megrendeléseiket kizárólag az alábbi fizetési módokkal fizethetik ki: bankkártya, Szép-Kártya. Készpénzes fizetési mód nem elfogadható.

2.8. A Progress, illetve a franchise partnerek jogosultak indokolt esetben, kivételesen a rendelések fogadását felfüggeszteni. A Felhasználók elfogadják továbbá, hogy a Progress, továbbá a franchise partnerei jogosultak egyes termékek tekintetében a rendelések fogadását felfüggeszteni, különösen a rendelhető termék ideiglenes elfogyása miatt.

2.9. A Szolgáltató a Netpincér Felületeken közzéteszi és a rendelés leadása előtt a Felhasználók számára hozzáférhetővé teszi az adott étteremből történő várható szállítási időtartamotA Felhasználók a házhozszállítás késedelmével kapcsolatban igényt kizárólag a Szolgáltatóval szemben érvényesíthetnek. Felhasználók tudomásul veszik továbbá, hogy a Szolgáltató kizárólag a házhozszállításért felel, a termékekkel, azok összetevőivel, minőségével, mennyiségével kapcsolatban felelőssége nem áll fenn.

2.10. A Felhasználók elfogadják, hogy a Szolgáltató a szolgáltatásait saját maga, mint önálló jogi személy végzi. A Felhasználók elfogadják, hogy a Progresst, valamint franchise partnereit a Szolgáltató szolgáltatásaiért, működéséért - beleértve a házhozszállítást végző futárok tevékenységét is - semmilyen felelősség nem terheli.

2.11. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Progress, valamint franchise partnereinek a promóciós kuponjai nem használhatók fel a McDonald’s termékek rendeléséhez.

2.12. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen McDonald’s ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.13. A Felhasználó a rendeléstől kizárólag – akár indoklás nélkül – a rendelés feladása után 5 percen belül állhat el oly módon, hogy ezt jelzi a Szolgáltató ügyfélszolgálatának, kivéve amennyiben a rendelés már feldolgozásra került. Feldolgozottnak minősül a rendelés, amennyiben a rendelés az étterembe megérkezik. Amennyiben tehát a Megrendelés a McDonald’s étterembe megérkezik, úgy a Felhasználó nem állhat el a rendeléstől. A McDonald’s étteremnek közvetlenül az elállás nem jelenthető be. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a jelen 2.14 pont első mondatában foglalt elállási jogon túl a Felhasználók a rendelést semmilyen módon nem mondhatják vagy vonhatják vissza, és kötelesek a megrendelt McDonald’s termékek teljes árának a megfizetésére.

2.14. A Felhasználók felé kizárólag a Szolgáltató tartozik felelősséggel minden olyan esetben, amikor a Netpincér Felületeken a McDonald’s éttermekkel, termékekkel kapcsolatosan a Progress vagy a franchise partnerek által a Szolgáltató részére szolgáltatott információkkal ellentétes vagy azoktól eltérő információk szerepelnek.

2.15. A Netpincér Felületek hibátlan, biztonságos (különösen: vírusmentes) működéséért kizárólag a Netpincér felel a Felhasználók felé, a Felhasználók elfogadják, hogy ezzel kapcsolatban a Progressel, valamint franchise partnereivel szemben semmilyen igényt nem érvényesíthetnek.

2.16. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a McDonald’s étteremhálózat nem teljesen azonos termékeket és adott esetben csökkentett választási lehetőséget kínál a Netpincér Felületeken, mint az éttermekben. Ebből eredően a Felhasználók elfogadják, hogy a Netpincér Felületen elérhető McDonald’s termékek és ajánlatok köre különbözhet az étteremben elérhető termékek és ajánlatok körétől.
3. McDonald’s termékinformációk
3.1. A Felhasználók elfogadják, hogy a rendelhető McDonald’s termékek köre, az azokkal kapcsolatos összes információ (különösen, de nem kizárólag: a hatályos jogszabályokban előírt kötelező termékinformációk, valamint egyéb termékinformációk, beleértve az összetevőket, allergén információkat, termékképeket és egyéb információkat) megtalálható a www.mcdonalds.hu holnapon, amelyre a Netpincér Felületeken is linkek mutatnak. A Szolgáltató ezen információk teljes körűségéért és jogszabályi megfelelőségéért nem felel.

3.2. A Felhasználók elfogadják, hogy a McDonald’s termékeknek a Netpincér Felületeken történő megrendelése előtt kötelesek igény szerint tájékozódni a McDonald’s termékkel kapcsolatosan, így különösen kötelesek tájékozódni a megrendelni kívánt McDonald’s termékek összetevőivel, allergénekkel, valamint egyéb termékinformációkkal kapcsolatban. A Progress valamint franchise partnerei kizárólag azért vállalnak felelősséget, hogy a McDonald’s termékek a www.mcdonalds.hu honlapon közzétett termékinformációknak megfelelnek. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató a jelen pontban foglaltakért nem felel. A Felhasználók saját igényeinek megfelelő termék kiválasztásáért – beleértve például olyan termékek kiválasztását, amelyek gluténmentesek - kizárólag a Felhasználók felelősek.
4. Panaszkezelés
4.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen 4. pont vonatkozik minden, Felhasználótól vagy potenciális Felhasználótól érkező panaszra, visszajelzésre, kérdésre, amely a McDonald’s termékeket és/vagy a házhozszállítási (kiszállítási) szolgáltatást érinti vagy azokkal kapcsolatos (a továbbiakban: Panasz).

4.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatot működtet, amelynek keretében folyamatosan az alábbi elérhetőségeket biztosítja a Felhasználók felé a panaszkezelés céljára: telefon, email, postai úton, az alábbiak szerint:

Delivery Hero Hungary Kft.
H-1243 Budapest, Pf 655
Ügyfélszolgálat: Hétfő - Péntek: 9:00-23:00
Szombat - Vasárnap: 11:00-23:00
Chat: weboldal jobb alsó sávjában található „Segíthetünk?” ablakra kattintva, applikációban a „Segítség menüpontban
+36 1 610 5715
[email protected].

Mindazonáltal, a Felhasználók ezirányú döntése esetén Panaszaikat a Progress nyilvánosság számára elérhető infóvonalán az [email protected] vagy a Progress Étteremhálózat Kft. Budapest 1476, Pf. 53. címen is bejelenthetik. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy az [email protected] email címre vagy más a McDonald’s Kft. felületre, fórumra, email címre érkező, házhozszállítással kapcsolatos Panaszokat a Progress továbbíthatja a Netpincér ügyfélszolgálatára.

4.3. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Netpincér minden esetben köteles az [email protected] email címre továbbítani a Panaszt illetve bármilyen megkeresést a körülmények által indokolt legkorábbi időpontban, de legkésőbb a Panasz, illetve megkeresés beérkezésétől számított 24 órán belül, amennyiben a Panasz a McDonald’scal és/vagy termékeivel van összefüggésben, illetve amennyiben a Panasz az étterem illetékességét felveti (bizonyítottságtól függetlenül), kivéve a McDonald’s termékek rendelésével és/vagy a házhozszállítási, kiszállítási szolgáltatással összefüggő Panaszokat.

A jelen pontban foglalt esetekben a Panaszok kivizsgálását és a Felhasználók felé a Panaszok megválaszolását, orvoslását alapvetően a Progress és/vagy franchise partner végzi, amelyről a Netpincért szükség szerint értesíti. Azonban a jelen pontban foglalt esetekben a Panasz megválaszolását és/vagy orvoslását a Netpincér is végezheti.

4.4. Amennyiben a Panasz a termékek rendelésével és/vagy a házhozszállítási, kiszállítási szolgáltatással kapcsolatos (ide nem értendőek a fenti 4.3 pontban foglaltak, amikor Progresst vagy franchise partnereit terheli a Panaszok megválaszolásának kötelezettsége) úgy a panasz kezelése kizárólag a Szolgáltatót terheli, a Felhasználók ez esetben panasszal - a 4.2 pont utolsó bekezdésében foglalt lehetőség fenntartása mellett - kizárólag a Szolgáltató felé fordulhatnak a Panaszt a Szolgáltató orvosolja.

4.5. A Felhasználók elfogadják, hogy Szolgáltató, Progress és franchise partnerei jogosultak és kötelesek– a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül és a hatályos jogszabályi határidők betartásával - az őket terhelő Panaszokat megválaszolni és orvosolni.
5. Adatvédelem
5.1. A Felhasználók elfogadják, hogy a Szolgáltató, valamint a Progress és franchise partnerei önálló adatkezelők az alábbiak szerint: A Netpincér Felületek használatával (ideértve pl. a honlap látogatását, a regisztrációt és a megrendelést) együtt járó adatkezelésekről a Szolgáltató a https://www.netpincer.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen elérhető tájékoztatójában informálja a Felhasználókat. A McDonald’s termékek megrendelésével és annak teljesítésével összefüggő adatkezeléseket alapvetően Szolgáltató végzi, a Progress és franchise partnerei kizárólag a jelen ÁSZF 5. Adatvédelem fejezetében foglaltak szerint végeznek személyes adatkezelést. Amennyiben az itt leírtak eltérést mutatnak a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában foglaltakhoz képest, úgy a jelen tájékoztatás irányadó.

5.2. A Felhasználóra vonatkozó személyes adat a Szolgáltató, valamint a Progress és franchise partnerei közötti szerződés, valamint a Felhasználók és Szolgáltató, valamint a Felhasználó és a Progress és franchise partnerei közötti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez a következő esetekben kerül kezelésre a Progress Kft vagy a franchise partnerei által:

5.2.1. Megrendelés és kiszállítás

A megrendelés elküldését követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatos információk (rendelési szám, dátum, időpont, a megrendelt termékek neve és ára) mellett továbbítja a Felhasználó nevét, címét és telefonszámát is a Progress vagy franchise partnere részére.
Az adattovábbítás szükséges a megrendelés azonosításához, a futárral való egyeztetéshez, a termékek kiszállításához.
A Progress illetve franchise partnere a kapott adatokat a termékek futárnak való átadását követően nem tárolja, kivéve, ha a Felhasználó a megrendelése elküldésekor névre szóló ÁFÁ-s számlát kér.

ÁFÁ-s számla igény esetén az így átvett adatokat a megkapó fél a vásárlás és fizetés dokumentálása, valamint a számviteli kötelezettség teljesítése érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésére is tekintettel 8 évig saját kasszarendszerében kezeli.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Pannon Support Rendszerház Kft. 1119 Budapest, Petzvál József u. 50. Az éttermek rendszergazdai feladatainak ellátása
BBOX Solutions Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Az éttermek kasszarendszerének karbantartása

5.2.2. Panaszok kezelése

A Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján továbbítja az esetleges 4.3 pont alá eső Panaszok kezelése céljából a Progress, illetve a franchise partnerek részére. Az adattovábbítás tényéről, azzal egy időben, vagy azt megelőzően a Szolgáltató e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót, az adattovábbítás címzettjének név, székhely, adatkezelési tájékoztató elérhetősége adatokkal történő megjelölésével.

Amennyiben a Szolgáltató érdekkörébe tartozó panasz (4.4 pont) jut a Progress vagy franchise partnere tudomására vagy a Panasz a Progress vagy franchise partnere érdekkörébe (4.3 pont) tartozik, de a Szolgáltatót is érintheti, úgy a Felhasználó személyes adatait a Progress, illetve a franchise partnerek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján továbbítják a Panaszok kezelése céljából és/vagy a Panasz megválaszolása céljából a Szolgáltató részére.

Az adatokat fogadó adatkezelő a panaszok és minőségi kifogások kezelésének céljából a kapott és az ügy elintézése során keletkezett adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján, tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdésére is, 5 évig kezeli.

5.2.3. Ellenőrzés

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy ellenőrzési célból történő, a Szolgáltató részéről a Progress részére történő adattovábbítás a felek jogos érdeke alapján történik. Az adatkezelésről a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat az adatkezelési tájékoztatójában.

5.2.4. Jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését.
Az érintett kérheti kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat vagy korlátozza az adatkezelést.
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.
Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
6. Záró rendelkezések
6.1. A Progress és franchise partnerei nem vetik alá magukat semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

6.2. A Progress illetve franchise partnere bármikor jogosult a Szolgáltatóval való megegyezés alapján a jelen McDonald’s ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Netpincér Felületen való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Budapest, 2020. április 7.
Korábbi Általános Szerződési Feltételek